12th Dynasty
    Senusret + Nefret
    __________|_
    |     |
   Dedyet + Amenemhet I + Nefrytatenen
             |
             |
       Nefru + Senusret I
      _________|__
      |     |
    Itakaiet Amenemhet II + Mereret I
       __________________|_________________________________________________
       |           |      |    |      |     |
Nefret + Senusret II + Waret Sithahormeret Itiueret Khnemet Amenemhetankh Ita
       _______|___________________
       |       |      |
    Sathothoriunet Sit-hathor Senusret III + Mereret
                         |
                         |
                  Aat + Amenhemhet III
         _______________________|___
        |       |      |
      Amenhemhet IV Neferuptah Neferusobek

Back to Main Family Trees Page
Back to Main Egypt Page