6th Dynasty
               Unas + ?
                 |
                 |
        Khuit + Teti I + Iput I
           _________|________________________
           |       |         |
   Mereruka + Sesheshet A I + Pepi I + A II Tetiankhkm
            _________|    |
            |    |    |
Ankhnesmerire II + Merenre I Neith + Pepi II + Ankhnesmerire III + Ipwet & Udjebten
   ____________|         |
   |      |         |
  Ipwet Ankhnesmerire III   Merenre II
                    _____________________________________________________


        Khui + ?
   ______________|__________________________
   |              |      |
Ankhnesmerire I + Pepi I + Ankhnesmerire II Djau
 

                   

Back to Main Family Trees Page
Back to Main Egypt Page